Centrum Przeciw Wykluczeniu Społecznemu Łódź

Centrum Przeciw Wykluczeniu Społecznemu Łódź

Projekt Centrum Przeciw Wykluczeniu Społecznemu w magazynach Scheiblera przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi. Opracowanie uwzględnia model funkcjonowania instytucji pozwalającej walczyć z tym negatywnym zjawiskiem społecznym.

Centrum obejmuje trzy pofabryczne budynki o łącznej powierzchni 7.020 m2, które zostały wzniesione w latach 1887-1910. Należały do Karola Scheiblera i służyły jako magazyny do składowania surowców bawełnianych oraz gotowych wyrobów tekstylnych.

W czasach II Rzeczypospolitej weszły w skład największego w Polsce koncernu branży włókienniczej powstałej w wyniku połączenia zakładów Scheiblera i Grohmana. W czasach PRL koncern przejęło państwo, które przekształciło je w Zakłady Przemysłu Bawełnianego ‘’Uniontex”, które upadły i zostały sprzedane z powodu zmian polityczno-ekonomicznych w 1989 r.
W jego skład wchodzą 3 pofabryczne budynki. Do dwóch pierwszych budynków znajdujących się najbliżej ul. Tymienieckiego wchodzimy głównym wejściem, które prowadzi do potężnego przeszklonego patio znajdującego się między nimi. Przestrzeń tych budynków została podzielona na część administracyjną i dydaktyczną. Dodatkowo poruszanie się po tej przestrzeni mają ułatwić punkty z mapami obiektów i dokładnymi informacjami jak dotrzeć do danego miejsca. Każde piętro trzech budynków ma przypisany swój kolor, który ujawnia się w identyfikacji graficznej, czy w meblach. Naprzeciwko wejścia po obu stronach znajdują się lady recepcyjne, a za nimi windy prowadzące na wyższe piętra. Po wejściu do patio w budynku znajdującym się po prawej stronie na parterze znajduje się małe przedszkole, w którym osoby przychodzące na zajęcia do Centrum mogą zostawić swoje dzieci pod opieką wychowawców. Znajduje się tutaj również poczekalnia z ogólnodostępna salą komputerową.

Na I piętrze znajduje się część administracyjna, w której skład wchodzi biuro administracyjne, biuro aktywizacji zawodowej, biuro szkoleń i edukacji, biuro porad finansowych oraz psycholog.
II piętro jest kontynuacją części administracyjnej, gdzie znajduje się biuro przedsiębiorczości, biuro porad prawnych, gabinet psychologa, biuro pomocy zdrowotnej oraz biuro do spraw pomocy mieszkaniowej. Na każdym piętrze w tym budynku znajdują się toalety oraz drogi ewakuacyjne z budynku.

Natomiast budynek znajdujący się po wejściu z lewej strony przeznaczony jest na część dydaktyczno-edukacyjną. Wchodząc bezpośrednio z patio naprzeciw mamy klatkę schodową prowadzącą na wyższe piętra, po środku przestrzeni znajdują się boksy przeszklone po bokach, które służą jako sale wykładowe. W ścianach boksów od strony klatki schodowej zamaskowane są szafki przeznaczone na szatnie. W przypadku zaistnienia potrzeby na prowadzenie kilku zajęć jednocześnie w mniejszych grupach istnieje możliwość podzielenia przestrzeni boksu na dwie, trzy bądź cztery sale dzięki systemowi ścianek mobilnych. W przestrzeni wokół sal wykładowych znajdują się mobilne systemy siedzisk, które można zestawiać ze sobą w dowolny sposób, dzięki czemu członkowie Centrum mogą wykorzystywać tą przestrzeń, np. jako poczekalnie na zajęcia, czy miejsce spotkań. Za salami wykładowymi na parterze znajdują się także warsztaty przeznaczone do szkoleń do zawodu ślusarza czy stolarza.

I piętro jest zaprojektowane analogicznie jak parter, natomiast na II piętrze boksy przeznaczone są już konkretnie na sale komputerowe. Na każdym piętrze w tym budynku znajdują się również toalety oraz drogi ewakuacyjne.

Wejście do trzeciego budynku znajduje się naprzeciwko wyjścia z patio, do tego budynku możemy również bezpośrednio dostać się omijając podwórkiem wcześniej opisane budynki. Poruszanie się w tej przestrzeni ułatwia również identyfikacja graficzna z mapami obiektu oraz kolorami użytymi analogicznie jak w pozostałej części Centrum. Po wejściu udając się w prawą stronę znajduje się stołówka, a na antresoli kawiarnia. Kierując się natomiast w lewo trafiamy do recepcji hostelu.

Na I piętrze znajduje się hostel oraz wejście do części edukacyjno-dydaktycznej, która zawiera tutaj jedną dużą pracownię artystyczną do rysunku lub malarstwa, z możliwością podzielenia ją na mniejsze pracownie dzięki systemowi ścianek mobilnych. Przewidziane są tutaj również trzy pracownie fotograficzne z dostępem do ciemni oraz magazynku.
Na II piętrze również znajduje się hostel i duża pracownia artystyczna z ściankami mobilnymi umożliwiającymi podział jej na mniejsze sale oraz pracownia krawiecka z osobnymi przestrzeniami magazynowymi. Na każdym piętrze w tym budynku przewidziane są toalety oraz droga ewakuacyjna.

Wróć
Centrum Przeciw Wykluczeniu Społecznemu Łódź
5 (100%) 17 ocena(y)