Architekt wnętrz, dekorator wnętrz – znacząca różnica pomiędzy dwoma zawodami.

Architekt wnętrz, dekorator wnętrz – znacząca różnica pomiędzy dwoma zawodami.

Architekt wnętrz i dekorator wnętrz przez wielu Inwestorów bardzo często uznawany jest za ten sam zawód. Jest to błędne przeświadczenie ponieważ różnice między tymi profesjami są bardzo znaczące, wręcz bliźniacze jak w przypadku różnic pomiędzy inżynierem budownictwa, a architektem budowlanym.

Najprostszym sposobem na przedstawianie odrębności tych zawodów jest stwierdzenie, że architekt wnętrz projektuje wnętrza, natomiast dekorator je dekoruje. Powyższe stwierdzenie jest oczywiście prawdą, jednak należy rozwinąć tą kwestię, ponieważ znajomość rozróżniania tych zawodów zagwarantuje prawidłowy wybór osoby do aranżowania wnętrza i pozwoli na uchronienie przed zatrudnieniem samozwańczych dekoratorów podających się za architektów wnętrz.

Architekt wnętrz tworzy przestrzeń opierając się wymaganiach prawnych, budowlanych czy architektonicznych. Przy projektowaniu wnętrz oprócz samej estetyki ma na uwadze rozumienie zachowań i przyzwyczajeń ludzkich. Umożliwia mu to zaprojektowanie funkcjonalnej przestrzeni, spełniającej założenia Prawa Budowlanego i ogólnie przyjętych zasad ergonomii. Bardzo często przy rozbudowanych projektach architekt wnętrz współpracuje ze specjalistami takimi jak elektryk, konstruktor czy innymi branżystami. Są to identyczne branże, z którymi współpracuje architekt budowlany. Świadczy to o tym, że architektem wnętrz pozostają osoby z estetyczno-technicznym wykształceniem popartym przygotowaniem teoretycznym.

Polskie prawo niestety nie reguluje kwestii wymogów posiadania uprawnień do wykonywania zawodu architekta wnętrz, tak jak jest to przykładowo w przypadku architekta budowlanego. Pomimo tego, że studia na tym kierunku są bardzo wymagające, kosztują wiele pracy i oparte są na bardzo technicznych przedmiotach, w obecnej sytuacji architektem wnętrz określać może się praktycznie każdy, co jest bardzo krzywdzące dla osób, które ukończyły ten kierunek studiów.

Dekorator w przeciwieństwie do architekta wnętrz nie musi mieć wykształcenia kierunkowego, chociaż lepiej było by, gdyby posiadał on podstawową wiedzę techniczną. Dekorator wnętrz przy swojej pracy nie bierze pod uwagę konstrukcji budynku, układu pomieszczeń, lecz opiera się on głównie na estetyce, czyli wyposaża i ozdabia wnętrza ładnymi dodatkami, przedmiotami. Zatrudnia się ich zazwyczaj z ich poczucia smaku, a nie dzięki ich wiedzy technicznej.

Podsumowując zgodnie z wyżej opisanymi zawodami , i dekorator zajmują się transformacją przestrzeni wewnętrznej budynku. Błędne uznawanie architekta wnętrz i dekoratora za ten sam zawód, jest krzywdzące dla tego pierwszego.

Należy pamiętać, że architekt wnętrz może być, bardzo często jest dekoratorem, natomiast dekorator nie jest architektem wnętrz i nie powinien posiadać prawa do używania tego tytułu ponieważ oba te zawody odróżnia od siebie wykształcenie oraz przygotowanie do wykonywania zawodu.

Wróć